ANBI status

ANBI status

De stichting ‘Vrienden van autismehuis is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

• donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
• een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.

Klik hier voor het verslag van het afgelopen jaar. En het beleidsplan voor het jaar 2020 treft u eveneens hier aan. Voor meer informatie over het jaarverslag, neemt u contact op via het contactformulier.

Vanwege de ANBI status heeft het huidige bestuur ervoor gekozen geen bezoldiging toe te kennen aan een van de bestuursleden, zodat alle bijdragen volledig ten goede komen aan de Stichting. Mogelijk zal er op termijn voor gekozen worden om de administratie of directie door derden te laten uitvoeren. Vanaf dat moment zullen we daarvan in ons beleidsplan en deze site melding van maken.

Stichting Vrienden van Auttsmehuis in bij de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN nummer 857035034.

Indien u een gift wenst te doen dan kunt u deze overmaken op NL30RABO0315996609 tnv Stichting Vrienden van Autismehuis. U kunt ook gebruik maken van de betaalknop onder het kopje Wat wij doen – Vriend worden.