Gerealiseerde projecten

Het bestuur van Vrienden van autismehuis zet zich in voor betere zorg voor kinderen met autisme in de regio Noord Oost Nederland, met name in de stedendriehoek Zwolle, Harderwijk, Deventer. Zo wil zij bijdragen aan het realiseren van die zaken die van belang zijn voor het creëren van een optimale leef- en leeromgeving voor een kind met autisme maar die niet uit het reguliere zorgbudget kunnen worden gefinancierd. Ook het verspreiden van kennis over de beste zorg en begeleiding van deze speciale groep kinderen staat op de agenda. Kinderen met autisme hebben vele talenten. Vrienden van autismehuis helpt hen hun talenten te ontwikkelen.